Representerad vid:

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping Regionens Hus, Skövde Kärrhöksgårdens Servicehus, Jönköping Hakarps Församlingshem, Huskvarna Polisen, Jönköping Qulturum, Jönköping Habiliteringscentrum, Jönköping Ericsson, Kista samt konstföreningar och privata samlingar i Sverige, Danmark. Norge. Frankrike och Tyskland

Ingegerd Carlström
Inspirationen till mina målningar hämtar jag från det som
händer i min omvärld, stort som smått. Minnesbilder av naturen, ofta från Halland med de öppna fälten, havet, stenarna och horisonten. Människors möten och relationer inspirerar till målningar med gestalter och jag målar gärna hus och miljöer.


De starka färgerna är mina följeslagare i förenklade avskalade målningar, inte direkt avbildande men inte heller helt abstrakta. Bilder öppna för egna tolkningar.

I mitt måleri arbetar jag med akryl, gummispackel och palettkniv på italiensk juteduk med grov gräng. Ofta finns det flera målningar på gång samtidigt i min atelje.

Medlem i Kf Dymlingen Konstnärshuset Svavel i Jönköping.
Utöver flertalet separatutställningar har jag deltagit i grupputställningar i Sverige, Tyskland och Danmark, installationer i samband med Konstens Dag och även haft en permanent utställning i Galleri Smedbyn i Huskvarna 1998-2016. Flera av mina målningar medverkade även som arbetsuppgifter i Skolverkets nationella prov i svenska för gymnasiet och högstadiet år 2008-2011.

Kontakt:
0708-13 59 11
info@ingegerdcarlstrom.se